Page 2 - 2012年年报
P. 2

Content        企业概况        企业表现

      2012 年十件大事             20 安全生产
                        22 经营状况
          董事长致辞           24 发展建设

            企业管治        企业公民

      10 总经理工作报告(摘要)           30 电力供应
                 15 治理架构    31 节能环保
                 15 领导班子    33 纳税
                        34 爱心公益
     16 全资、控股及一级参股企业
                 17 党建工作 企业荣誉
                 18 人力资源 大事记

                            2
   1   2   3   4   5   6   7

 

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图